Gouden Driehoek nodigt 200 leerlingen uit voor Expo NOF

De GoudenDriehoek nodigt 200 leerlingen uit van 3 Havo/VWO van het Dockingacollege op Expo Noordoost Fryslân in Dokkum. Op 7 oktober zullen bedrijven presentaties geven voor deze leerlingen. Ook gaan de leerlingen de beursvloer op om ondernemers te bevragen over de werkzaamheden in hun bedrijf. Voorzitter van de Gouden Driehoek en algemeen directeur van het Dockinga College Henk Stam zal op de openingsavond van Expo Noordoost Fryslân verslag doen van de enquêteresultaten van het project Database.

Op dit moment richt De Gouden Driehoek zich op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er is met het project Database onderzoek gedaan naar de behoefte bij het bedrijfsleven aan bepaald personeel nu en in de nabije toekomst, zodat het onderwijs daarop kan inspelen.
Binnen het onderwijs zien we de laatste jaren een verschuiving van het opleidingsniveau richting HAVO/VWO. Een uitdaging voor het platform. De Gouden Driehoek is om er voor te zorgen dat er een mentaliteitsverandering plaats zal vinden binnen de regio zodat de hoog opgeleide jongeren een perspectief geboden wordt. Ondernemend Noordoost Fryslân kan zorgen voor innovatieve kansen die plek bieden aan deze jonge hoog opgeleiden.
 
Dit is één van de acties voor leerlingen die een goede bijdrage kan leveren om een tegenwicht te bieden aan het sombere beeld dat veel jongeren lijken te hebben van Noordoost Fryslân.
De Gouden Driehoek wil dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het informeren, stimuleren en inspireren en motiveren van deze jongeren om de kansen in hun eigen regio te zien. Wanneer we dit samen als ondernemers, overheden en onderwijs aanpakken kunnen we de jongeren in Noordoost Fryslân een perspectief bieden op een uitdagende en kansrijke toekomst!
 
De GoudenDriehoek
Om ook in Noordoost Friesland de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verder te brengen is Stichting De Gouden Driehoek opgericht. Een netwerkorganisatie voor onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden uit de regio. De Gouden Driehoek is er van overtuigd dat er kansen liggen in Noordoost Friesland, zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. Diverse ondernemersverenigingen maken zich al sterk voor De Gouden Driehoek.